Bundel van 5 Nederlandstalige titels

€69.00

Deze bundel bestaat uit de volgende Nederlandstalige titels:

(1) Allen - sleutelsymptomen en karakteristieken (Ned).
(2) Kent – Het gebruik vh repertorium (Ned).
(3) Tyler – Repertoriseren (Ned).
(4) Otter – Het Homeopathisch Woordenboek. (Ned-Eng)
(5) Otter - Cursus repertoriseren door (Ned).