Ellinger L.: Homeopathie bij rundvee, geiten en schapen

€18.50

Paperback, 122 pag.
Liesbeth Ellinger geeft regelmatig cursussen over het gebruik van homeopathy by rundvee, geiten en schapen. Veehouders zijn zeer enthousiast over de resultaten, want op een goedkope en eenvoudige manier zijn veel problemen goed met homeopathie te behandelen.

Om deel te nemen aan een cursus vraag via deze website meer informatie over een aankomende cursus: www.centaurea.nl/dierenarts

Hier een kennismakings youtube video waar Liesbeth een korte inleiding geeft aan een groep biologisch veehouders in Vlaanderen.

Deze algemene video over homeopathie laat ook wat zien over het gebruik van homeopathie bij dieren.